Titreşim ve darbe hesaplamaları, simülasyon çalışmaları ve testleri